BODUM® - Generelle betingelser og vilkår

Generelle betingelser og vilkår

Generelle betingelser og vilkår

Leveringsinformation

Dine varer vil, under normale omstændigheder, blive afsendt inden for 2-3 dage efter, vi har modtaget din bestilling. Hvis en vare mod forventning er udsolgt, sender vi besked om, hvornår varen kan forventes at blive leveret. Levering sker normalt inden for 8 arbejdsdage.

Forsendelsesomkostninger

Forsendelse koster 65 Dkk. pr. bestilling, udgiften hertil afholdes af køber. Ved bestillinger over 500 Dkk. er leveringen gratis.  

Vi sender bestillingerne som pakker gennem Parcel service af vores valg.

Priser

Alle priser på BODUM®s Online Shop er i Dkk inklusiv moms. Al betaling på hjemmesiden sker elektronisk.

Vi modtager følgende betalingskort

Dankort, VISA, Mastercard. Det er ikke muligt at bruge debitbetalingskort som betalingsmiddel.

Reklamationsret

Dit køb af BODUM® produkter er dækket af en 2-års reklamationsret fra tidspunktet for varens overgivelse. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader opstået ved brug, vedligeholdelse eller pleje af produkter sket i strid med BODUM®s instrukser. Det tilrådes køberen at gøre sig bekendt med relevante instrukser og anbefalinger i den medfølgende manual til produktet.

Køber skal ved reklamation fremvise faktura/købsbevis. Du skal derfor gemme din kvittering for købet.

Reklamation skal meddeles inden for en rimelig tid, efter at du har opdaget mangelen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du har opdaget mangelen, er altid rettidig. Meddelelse skal ske til BODUM® (SKANDINAVIEN) A/S, Humlebæk Strandvej 21, 3050 Humlebæk).

Retten til at returnere varer (fortrydelsesret)

Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjemand, dog ikke befragteren, får varerne i fysisk besiddelse, når det drejer sig om købsaftaler.

For at udøve fortrydelsesretten skal du give meddelelse herom i en utvetydig erklæring (f.eks. via brev, fax eller e-mail) til:

BODUM®s (SKANDINAVIEN) A/S
Humlebæk Strandvej 21
3050 Humlebæk

Du kan benytte den vedhæftede  standard fortrydelsesformular , men det er ikke obligatorisk.  Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig i forbindelse med købet, herunder evt. leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under normale omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget varen retur. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling til samme betalingskort, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du returnerer varerne eller afleverer dem til os på følgende adresse:

BODUM® (SKANDINAVIEN) A/S

Humlebæk Strandvej 21

3050 Humlebæk, Danmark

Mrk. Web

Varen skal returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Sikkerhed og privatliv

BODUM®(SKANDINAVIEN) A/S er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Alle personlige informationer, vi har fået, vil udelukkende blive brugt med det formål at behandle ordrer. Vi vil ikke sælge, handle med eller leje dine personlige oplysninger ud til tredje part.

Informationskrav

For at kunne udføre din ordre er det nødvendigt at kende dit navn, e-mail adresse, post adresse og dine kreditkortoplysninger. 

Data beskyttelse 

Alle oplysninger til vores behandling af ordre vil blive behandlet strengt fortroligt.

Kundedatasikkerhed

Hvis du sender os en ordre indeholdende information om din konto, vil vi give adgang til en sikkerhedsserver. Sikkerhedssoftware (SSL) krypterer alle informationer, som du taster, før det bliver sendt til os. Endvidere vil alle kunder være beskyttet mod uautoriseret adgang fra tredje part.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til varer forbliver hos BODUM®(SKANDINAVIEN) A/S, indtil hele betalingen er gennemført.

Erstatning

Krav om erstatning grundet fejl i illustrationer, priser eller tekst, eller grundet for sent eller udeblevet levering, kan ikke accepteres. 

Farven  produkterne afbildet i onlinebutikken kan afvige fra den faktiske produktfarve.

Generelt

Vores generelle betingelser og vilkår gælder alle leveringer og tjenester. En ordre er bindende, så snart du har sendt den til os.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende BODUM®s produkter, hvordan de skal bruges eller andre spørgsmål vedrørende bestillinger, kan rettes til BODUM®Online Shop:

Mandag til torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-15:30

BODUM®(SKANDINAVIEN) A/S

Humlebæk Strandvej

213050 Humlebæk

Danmark