Standard

  •   25,00 DKK
Gratis standard fragt på ordre over 150,00 DKK. Detaljer

Læs venligst denne copyrightmeddelelse omhyggeligt, inden du benytter denne site. Når du benytter denne site, accepterer du betingelserne i denne copyrightmeddelelse. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, bedes du forlade siten.

BETINGELSER

1. Du bør forudsætte, at alt hvad De ser, læser eller hører på denne site er beskyttet af copyright, ophavsrettigheder og/eller andre intellektuelle rettigheder, medmindre andet er angivet, og kun må benyttes i overensstemmelse med disse betingelser. BODUM® hverken garanterer eller gør gældende, at du ved at anvende materiale på denne site ikke vil krænke rettigheder tilhørende en tredjepart, som ikke ejes af eller er tilknyttet BODUM®. Billeder, illustrationer, grafik, tekst etc. tilhører enten BODUM® eller en tredjepart, som BODUM® har modtaget licensrettighederne fra. Anvendelse af dette materiale, af dig eller af personer bemyndiget af dig, er forbudt, medmindre andet er bestemt udtrykkeligt i disse betingelser. Uautoriseret anvendelse af billederne kan være i modstrid med ophavslove, varemærkelove og/eller andre forskrifter og lovbestemmelser.

2. De varemærker, logoer og design, der er vist på siten, tilhører enten BODUM® eller en tredjepart, som har givet BODUM® licens til rettighederne. Intet på siten bør opfattes, hverken underforstået, ved antagelse eller på anden måde, som licens eller ret til at anvende varemærkerne vist på siten uden skriftlig tilladelse fra BODUM® eller en tredjepart, der kan eje varemærkerne vist på siten.

3. Du må downloade, udskrive og lagre udvalgte dele af indholdet af siten, forudsat at du

1. kun anvender disse kopier til personlig, ikke-kommerciel brug,

2. ikke kopierer eller indlæser indholdet på en netværkscomputer eller offentliggør indholdet i medierne,

3. ikke på nogen måde forandrer eller ændrer indholdet.

En sådan downloading giver dig ikke nogen rettighed, ejendomsret eller anden interesse i downloadet materiale. BODUM® forbeholder sig fuld ejendomsret og fuld intellektuel ophavsret til det indhold, som du downloader fra denne site. Med undtagelsen anført ovenfor må du ikke kopiere, downloade, reproducere, ændre, offentliggøre, distribuere, videresende, overføre eller skabe afledte værker fra indholdet uden på forhånd at have indhentet skriftlig tilladelse fra BODUM®.

4. BODUM® har ikke vurderet alle de sites, hvortil der er links på denne site, og er ikke ansvarlig for indholdet af sider uden for denne site eller andre sites, hvortil der er et link. Benyttelse af links til andre sider uden for denne site eller andre site er på egen risiko.

5. Denne site kan indeholde links til andre websites, der varetages af andre end BODUM®. Sådanne links er udelukkende medtaget af hensyn til brugervenligheden. BODUM® kontrollerer ikke sådanne websites og er ikke ansvarlig for disses indhold. Links til andre sites betyder ikke, at BODUM® billiger, bekræfter eller anbefaler disse sites, og er heller ikke udtryk for nogen forbindelse til disses ejere. BODUM® står ikke inde for og påtager sig intet ansvar, hverken udtrykkeligt eller underforstået, for nøjagtigheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af indholdet på andre sites og fralægger sig ethvert ansvar for tab, personskade, krav, ansvar eller beskadigelse af nogen art, der opstår i forbindelse med brugen af tredjeparts internetsites eller indholdet af disse, hvor adgang er sket fra links på denne site.

6. BODUM® kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at ajourføre indholdet. Du er forpligtet af sådanne revisioner og bør derfor regelmæssigt besøge denne site for at gøre dig bekendt med de gældende betingelser, som du er forpligtet til at overholde.

7. Disse betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til schweizisk lov uden hensyntagen til modstridende lovprincipper. Et søgsmål som følge af en transaktion underlagt disse betingelser skal anlægges inden for ét år efter hændelsen. Sagsanlæg som følge af køb af produkter på denne site skal bringes for schweizisk værneting. Køber samtykker i at lade sagsanlæg afgøre under disse domstoles jurisdiktion og afstår fra at påberåbe sig, at disse domstole ikke kan anvendes som korrekt værneting.